Våre resultater

To av tre som deltar på Global Future har hatt bevegelse i sin karriére etter programmet.

Publisert 04.09.13

Dette fremgår av SINTEFs evaluering av Global Future-programmet (2012). Rapporten konkluderte med at  "resultatoppnåelsen i Global Future var svært vellykket".  Over 90 prosent av deltakerne var godt fornøyd med programmets innhold.

Mange deltagere oppgir at de har fått økt motivasjon, selvinnsikt og selvtillit, og at de er svært fornøyd med at de har fått større tilgang til nettverk og de opplever stort utbytte av samlingene.

NHOs Global Future er unikt fordi programmet rettes mot deltakere med høy utdanning og kompetanse. Samtidig med kompetanseheving for deltakerne, synliggjør og motiveres bedrifter og virksomheter til bedre bruk av den spisskompetanse, kvalifikasjoner og interesser som personer med innvandrerbakgrunn besitter.

Undervisningen i kurset består av lederutvikling, endringsledelse, egenutvikling og kollegabasert coaching, retorikk, bruk av mentorer og nettverk, samt et formelt kurs i styrekompetanse med eksamen.