- Vi trenger noen gode forbilder

Deltakere i NHOs Global Future-program har høy utdannelse, gode norskkunnskaper og arbeidserfaring, men de trenger nettverk for å toppe karrièren. Karrièreutviklingsprogrammet har gitt dem gode muligheter.

Faksimile - Aftenposten 26. januar 2014

Publisert 27.01.14

Global Future

Buzungu, Kisoen og Conceicao har hatt stort utbytte av NHOs Global Future-program. - Jeg har ikke hatt vanskelig for å få jobb i Norge. Men det er en annen ting å bygge karriere og bevege seg videre, sier Valery Buzungu til Aftenposten.

Buzungu forteller videre at han kom fra Burundi til Norge som flyktning i 2000. Etter å ha startet med kjøkken- og resepsjonsjobber ved hoteller, jobbet han som høgskolelektor, utdannet seg til ingeniør og tok en MBA-grad. Nå har han nettopp fått ny jobb som seniorkonsulent i et konsulentfirma og mener han har mye å takke NHOs karrièreprosjekt Global Future for.

Global Future er et karrièrefremmende tiltak for personer med flerkulturell bakgrunn, høy utdannelse, arbeidserfaring og gode norskkunnskaper. Målet er at de i større grad skal rekrutteres til sentrale posisjoner, lederstillinger og styreverv for å få mer mangfold i norsk arbeidsliv.

- Norske ledere bør være litt mer nysgjerrige og vise forståelse for kulturforskjeller. Og vi innvandrere trenger noen gode karrièreforbilder i Norge, sier Valery Buzungu til Aftenposten.