NHO inn i pilotprosjekt for mindreårige flyktninger

Deltakere i NHOs Global Future-prosjekt inviteres nå inn av Hordaland Røde Kors som ressurspersoner i arbeidet med integrering av flyktninger.

Fra Global Future Alumni-nettverket i Hordaland: Luca Garzonio, James Hosea og Aida Omanovic.

Fra Global Future Alumni-nettverket i Hordaland: Luca Garzonio, James Hosea og Aida Omanovic.

Publisert 18.02.16

Global Future

- Via Global Future-mentor Kathleen Mathisen, Vice President HR i DOF Subsea, har vi fått mulighet til å bidra i dette spennende pilotprosjektet i Hordaland, sier leder for alumninettverket, Global Future Venneforening i Hordaland, James Hosea.

Global Future

NHOs talentprogram for mobilisering av innvandrere med høy utdanning til sentrale stillinger og styreverv i næringslivet.

Gjennom Global Future ønsker NHO å sikre bedriftenes tilgang på høyt kvalifiserte medarbeidere og styrke mangfoldet i næringslivet.

  • Talentprogrammet går over 14 måneder
  • 650 personer fra 100 land har deltatt 
  • 2 av 3 deltakere har opplevd karrierefremskritt

Prosjektet går i regi av Røde Kors og Utlendingsdirektoratet og skal utformes av ungdom. - Men ungdommen trenger gode rollemodeller, strukturerte og inspirerende mentorer og ressurspersoner med erfaring som kan veilede og hjelpe dem med gjennomføringen av dette pilotprosjektet. Her ønsker vi å bidra med vår kunnskap og erfaring, sier han.

Kompetanse-pool for næringslivet

Global Future Venneforening Hordaland, ble opprettet i Bergen våren 2015 for både deltakere og mentorer. - Dette er et faglig og sosialt nettverk for tidligere deltakere og mentorer i Global Future, og skal bidra til å styrke mangfoldet i norsk næringsliv, sier Hosea. Ambisjonen er å bygge et nettverk av flerkulturelle, kompetente og ambisiøse mennesker som kan være en kompetanse-pool for næringslivet.

NHO mener at innvandreres arbeidskraft og kompetanse er en ressurs. Med Global Future har NHO som mål å skaffe bedriftene og næringslivet tilgang på den beste kompetansen. I tillegg bidrar programmet til å styrke mangfoldet i næringslivet for å stå bedre rustet i den globale konkurransen, og å synliggjøre rollemodeller for flerkulturelle for øvrig.

- At våre Global Future-deltakere nå inviteres inn i pilotprosjektet for å være nettopp ressurspersoner og rollemodeller, viser at vi igjen har nådd programmets målsetting, sier prosjektleder i NHO, Kjersti Granaasen.

Kontakt oss

Kjersti Granaasen

Rådgiver

NHO Innlandet

kjersti.granaasen@nho.no
Mobil
48052856