NHO MØRE OG ROMSDAL

Første kull har fullført

8. mai markerte avslutning for deltakerne i det første kullet Global Future i Møre og Romsdal, et talent- og lederutviklingsprogram for mennesker med innvandrerbakgrunn og høy utdanning.

Første kull Global Future i Møre og Romsdal

Publisert 09.05.14

Global Future

- Målet har vært å synliggjøre for næringslivet hvilken ressurs og kompetanse denne gruppen representerer og forberede deltakerne for lederstillinger og styreverv, sier Hanne Hægh Ryste som er prosjektleder for Global Future i NHO Møre og Romsdal.

24 deltakere; 17 kvinner og 7 menn fra 4 verdensdeler og 14 land har vært igjennom ledelse- og selvutvikling, styrekompetanse, retorikk og kulturforståelse i en periode på 15 måneder. I tillegg har deltakerne fått innsikt i fylkets arbeid med og for næringslivet, mulighetene som finnes for gründere og innovasjon, innsikt i det norske politiske systemet og møte med Mørebenken på Stortinget. Kanskje den viktigste delen av programmet er at de har fått hver sin mentor fra næringslivet eller det offentlige i fylket. 24 ledere har stilt seg til rådighet for å lytte, sparre og gi råd til deltakerne.

Torsdag 8. mai var deltakere, mentorer, samarbeidspartnere og gjester samlet i Ålesund til siste avsluttende markering. Fylkesordfører Jon Aasen åpnet med en hyggelig tale til alle involverte og var tydelig på at han gjerne ser kull 2, 3, 4, 5 og 6. - Det er ikke dere som er heldige, det er vi som er heldige som får dere til Møre og Romsdal, sa han.

- Uten samarbeidspartnerne Fylket, Innovasjon Norge og NAV og Manpower, i tillegg til NHO sentralt, hadde det ikke vært mulig å gjennomføre programmet. En stor takk til alle, sier Hanne Hægh Ryste.

Hun retter også en stor takk til leverandørene AFF, BI og Retorisk institutt spesielt, som har stått for det faglige innholdet i programmet. - Og ikke minst en stor takk til deltakerne som har gitt av seg selv og jobbet seg gjennom programmet, sier Ryste.

NHO Møre og Romsdal jobber nå med å få til et kull 2, med oppstart fra høsten 2014.

Kontakt oss

Hanne Hægh Ryste

Seniorrådgiver

NHO Møre og Romsdal

hanne.haegh.ryste@nho.no
Telefon
70101402