Global Future-deltagere på Top10

Global Future-deltagerne Luis Conceicao, Marina Solesvik og Marlena Grossman Egge er tre av de ti vinnerne i kåringen Top10, med personer født i et annet land som har gjort seg positivt bemerket i Norge.

Tidligere Global Future-deltager Luis Conceicao er med i årets Top10-kåring.

Publisert 07.03.14

Global Future

Det er Leadership Foundation som arrangerer den årlige kåringen Top10, som blir omtalt over hele seks sider i dagens A-magasinet. På listen er det personer med bakgrunn fra blant annet Kuwait, Storbritannia, Kina og Somaliland.

Luis Conceicao (42) er født i Brasil, men kom til Norge i 2001. Han deltok i det andre kullet som NHO Oslo og Akershus hadde med programmet Global Future. I dag er han bosatt i Oslo og er produksjonssjef i Statkraft Varme AS.

Juryen begrunner sitt valg av Conceicao blant annet med at « hans strategi er å kjempe med mot og eleganse. Han har gjennomført synlige resultater i arbeidet sitt.» Referanser rapporterer til juryen at «han evner å snakke med gutta på gulvet og passer like godt der som i et styrerom.»

Se også Luis Conceicao i film på Global Future-siden.

Marina Solesvik (38) er opprinnelig fra Ukraina. Hun er professor i innovasjon og ledelse ved Høgskolen Stord/Haugesund og Universitetet i Oslo.

Juryen beskriver henne som ung og imponerende. Referanser omtaler henne som "faglig sett i verdensklasse, har utvist enormt pågangsmot".

Marlena Grossman Egge (43) har sitt opphav i Polen. Hun er bosatt i Stavanger og jobber som Senior consultant i Statoil.

Juryen viser til hennes sysematiske arbeid for å lykkes i Norge. Hennes pågangsmot og viljestyrke blir også trukket frem av referansene.

Global Future er NHOs talentprogram for å mobilisere innvandrere med høy utdanning til sentrale stillinger og styreverv i norsk næringsliv.

Kontakt oss

Torhild Hallre

Prosjektleder

NHO Oslo og Akershus

torhild.hallre@nho.no
Telefon
90057000