Global Future med nasjonale samarbeidspartnere

Innvandreres kompetanse og arbeidskraft er en ressurs. Gjennom Global Future ønsker NHO å sikre tilgang på høyt kvalifiserte medarbeidere og mangfold i næringslivet.

Tidligere deltakere fra Arena Global Future.

Publisert 04.11.14

Global Future

Global Future er NHOs talentprogram for å mobilisere innvandrere med høy utdanning til sentrale stillinger og styreverv i norsk næringsliv. Bakgrunnen for talentprogrammet er å skaffe bedriftene og næringslivet tilgang på den beste kompetansen.

Se video: Møt deltakere fra tidligere Global Future-program

Styrker mangfoldet

I næringslivet er 14,5 prosent av arbeidstakerne innvandrere. Global Future bidrar til at bedriftene ikke går glipp av det potensialet mange innvandrere har for å ta utfordringer på høyere nivåer og i styrer. I tillegg bidrar programmet til å styrke mangfoldet i næringslivet for å stå bedre rustet i den globale konkurransen.

– Global Future går foran og viser hvordan innvandreres kompetanse kan komme norsk arbeidsliv til gode. Programmet bygger på et solid kunnskaps- og erfaringsgrunnlag som bidrar til positive resultater. Innvandrere får mulighet for karriereutvikling, og både mentorer og virksomheter kan få ny innsikt, sier seniorrådgiver Morten Sonniks i IMDi. 

Utviklingsmuligheter

Sammen med ISS Norge og Opera Software, er IMDi Global Futures nasjonale samarbeidspartnere.

– I ISS Norge har vi 10 000 ansatte fra 120 nasjoner, og mangfold er en forutsetning for vår virksomhet. Som nasjonal samarbeidspartner i Global Future bidrar vi til å gi unge talenter spennende utviklingsmuligheter, sier konserndirektør Nils Fongen i ISS Facility Services AS.

I Opera Software er de også opptatt av at mangfoldet Global Future skaper, gjør oss bedre rustet for fremtiden.

– Vi ønsker å bidra til å utvikle kvinner og menn med flerkulturell bakgrunn som allerede er i Norge og som ivrer etter å gjøre en forskjell i arbeidslivet. Vi ønsker å vise dem at Norge er et land hvor vi setter pris på deres entusiasme og initiativ, og at dørene er åpne for dem som vil jobbe hardt. 

Vi ser at mangfold har vært en viktig nøkkel til vår egen suksess for å utvikle produkter som når mer enn 350 millioner mennesker verden over. Ved å støtte Global Future kan vi gjøre Norge enda bedre rustet for fremtiden, mener HR-direktør Tove Selnes.

Får egen mentor

I høst starter 100 nye deltakere i Oslo og Akershus, Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal på et krevende program som utfordrer dem på nettverksbygging, arbeidslivskultur, egenutvikling, synliggjøring og retorikk. Deltakerne får også et eget kurs i styrearbeid, som blant annet gir kompetanse på aksjeloven. Programmet går over en periode på 12 – 14 måneder.

Som en vesentlig del av programmet får hver deltaker en egen mentor som fungerer som dialogpartner og veileder gjennom programperioden. Mentorene rekrutteres blant ledere fra bedrifter og virksomheter i de aktuelle regionene.