NHO GLOBAL FUTURE

Hvordan møte fremtidens arbeidsliv?

Se opptak fra Arena Global Future og få innblikk i hvordan flerkulturell arbeidskraft kan styrke bedriftens konkurransekraft.

Arena Global Future, 11. juni i Næringslivets Hus.

Publisert 10.06.15

Global Future, Oslo og Akershus

Flere bedrifter har behov for å rekruttere folk med ledererfaring og flerkulturell bakgrunn for å hevde seg i et internasjonalt marked. Dette bidrar NHO til å imøtekomme, blant annet gjennom Global Future. 

Styrker bedriftens konkurranseevne

Global Future

NHOs talentprogram for mobilisering av innvandrere med høy utdanning til sentrale stillinger og styreverv i næringslivet.

Gjennom Global Future ønsker NHO å sikre bedriftenes tilgang på høyt kvalifiserte medarbeidere og styrke mangfoldet i næringslivet.

  • Talentprogrammet går over 14 måneder
  • 650 personer fra 100 land har deltatt 
  • 2 av 3 deltakere har opplevd karrierefremskritt

McKinsey & Co-rapporten, Why Diversity matters, viser at virksomheter som bevisst satser på en mangfoldig sammensatt arbeidsstokk oppnår bedre resultater. Økt bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet vil ikke bare tjene samfunnet. Innvandrere bidrar også til å styrke mangfoldet i næringslivet, og virksomheter kan gjennom dette oppnå bedre konkurranseevne.

Takk til gode samarbeidspartnere

Global Future er NHOs talentprogram for å mobilisere innvandrere med høy utdanning til sentrale stillinger og styreverv i norsk næringsliv. Gjennom programmet ønsker NHO å sikre bedriftens tilgang på høyt kvalifiserte medarbeidere. I tillegg bidrar Global Future til å styrke mangfoldet i næringslivet. Takket være samarbeidspartnere som iMDI, ISS og Opera Software, lar dette seg gjøre.

Opptak

Torsdag 11. juni møttes Global Future-deltakere og mentorer til samling i Næringslivets Hus. Se opptak fra Arena Global Future via denne lenken.

Program

NHO-sjef Kristin Skogen Lund ønsker velkommen.

Når mangfold er en forutsetning, ved Kristin Flagstad og Nils Fongen, ISS.

Mangfold + Innovasjon = Sant, ved Live Leer, Opera Software.

I tillegg holder Helen Dreyer i  Halliburton et innlegg.

Kontakt oss

Kjersti Granaasen

Rådgiver

NHO Innlandet

kjersti.granaasen@nho.no
Mobil
48052856