NHO GLOBAL FUTURE

Mangfold + innovasjon = sant

Suksessprosjektet Global Future gir resultater. Hør nøkkelpersoner fra NHOs medlemsbedrifter og deltakere dele sine erfaringer fra programmet.

Kristin Flagstad, Umar Shah fra ISS og Live Leer, Opera Software - erfaringer med NHO Global Future

Publisert 05.10.15

Oslo og Akershus, Global Future

ISS, Opera Software og IMDi er nasjonale samarbeidspartnere i NHOs Global Future-program.

Mangfold er en forutsetning, ikke et problem.

Global Future

NHOs talentprogram for mobilisering av innvandrere med høy utdanning til sentrale stillinger og styreverv i næringslivet.

Gjennom Global Future ønsker NHO å sikre bedriftenes tilgang på høyt kvalifiserte medarbeidere og styrke mangfoldet i næringslivet.

  • Talentprogrammet går over 14 måneder
  • 650 personer fra 100 land har deltatt 
  • 2 av 3 deltakere har opplevd karrierefremskritt

- ISS har ansatte fra 120 nasjonaliteter, derfor er Global Future viktig for oss, sier HR-direktør Kristin Flagstad. - Vi må ta vare på det gullet vi har i vårt mangfold og bidra til at flere virksomheter får et bedre utgangspunkt for å kunne gjøre en innsats i norsk arbeidsliv.  Samtidig så har vi med deltaker selv fordi vi ser at mangfold i ISS ikke er godt nok representert i toppledelsen. Vi ønsker å bidra til utvikling på det området, også hos oss selv.

- Mangfold bidrar til en raus og åpen bedriftskultur.  Det innebærer noen skjæringspunkter og noen gnisningspunkter, og det er jo i skjæringspunktene vi får utvikling, sier hun.  

For å nå fremtidens mål

Arbeidsstokken i Opera Software er representert ved 56 forskjellige nasjonaliteter. - I dagens globale marked får vi mer innovasjon ved å ha mennesker med ulik bakgrunn, som tenker sammen og utfordrer hverandre, sier Live Leer, HR-direktør Opera Consumer. - Det fører til innovasjon, nye produkter og tjenester men også et veldig positivt og utfordrende arbeidsmiljø – og det er viktig for oss, sier hun.

Vi har sett at mangfold og innovasjon hos oss er lik sant.

- Vårt engasjement i Global Future er viktig, også fordi vi ønsker å gi noe tilbake til samfunnet. Vi har jo sett at mangfold og innovasjon hos oss er lik sant, og vi ønsker at andre skal gjør det samme. Hvis vi skal nå de målene vi har satt oss for framtiden, må vi fokusere på innovasjon, sier Leer.

- Et karriereløft

Umar Shah, regionsjef i ISS, søkte seg til Global Future fordi han ønsket et karriereløft, spesielt innen ISS. - Det har vært spennende, med mange uforglemmelige øyeblikk og veldig lærerikt. Mangfold for meg er et sted der er alle er inkludert, alle er med og ingen blir utelatt. Et sted der jeg blir verdsatt, rett og slett, sier han.

Kontakt oss

Kjersti Granaasen

Rådgiver

NHO Innlandet

kjersti.granaasen@nho.no
Mobil
48052856