Tilbakeblikk på Global Future-programmet

Global Future er NHOs talentprogram for å mobilisere innvandrere med høy utdanning til sentrale stillinger og styreverv i norsk næringsliv.

Tidligere deltakere fra Arena Global Future

Tidligere deltakere fra Arena Global Future

Publisert 26.08.14

Global Future

Gjennom Global Future ønsker NHO å sikre våre bedrifter tilgang på høyt kvalifiserte medarbeidere. I tillegg bidrar programmet til å styrke mangfoldet i næringslivet.

Bakgrunnen for talentprogrammet er NHOs målsetting om å skaffe bedriftene og næringslivet tilgang på den beste kompetansen. NHO mener at innvandreres arbeidskraft og kompetanse er en ressurs. I næringslivet er 14,5 prosent av arbeidstakerne innvandrere. Global Future bidrar til at bedriftene ikke går glipp av det potensialet mange innvandrere har for å ta utfordringer på høyere nivåer og i styrer. I tillegg bidrar programmet til å styrke mangfoldet i næringslivet for å stå bedre rustet i den globale konkurransen.

SINTEF evaluerte Global Future-programmet for NHO etter gjennomføringen av to kull. Det ble konkludert med at programmet er svært vellykket. To av tre som deltar på Global Future har hatt bevegelse i sin karriere etter programmet.

Deltakere i NHO Global Future går gjennom et krevende program som utfordrer dem på temaene, nettverksbygging, arbeidslivskultur, egenutvikling, synliggjøring og retorikk. Programmet inkluderer eget kurs i styrearbeid som blant annet gir kompetanse på aksjeloven. Programmet går over en periode på 12 – 14 måneder, og det er egenandel for å delta.

Siste kveld med Global Future-gjengen

NHO inn i pilotprosjekt for mindreårige flyktninger

Kontakt oss

Kjersti Granaasen

Rådgiver

NHO Innlandet

kjersti.granaasen@nho.no
Mobil
48052856