Siste kveld med Global Future-gjengen

- Takk til NHO. Dere har vært en ledestjerne for integrering av innvandrere i arbeidslivet gjennom mange år, sa Toralv Moe fra Oslo kommune under avslutningsmarkeringen for Global Future i Oslo og Akershus.

Global Future-kull 3, Oslo og Akershus: Umar Shah, Walaa Abuelmagd, Egle Sapkauske, Kathra Saba, Michael Ankrah, Aniko Vörös, Suela Haxhiraj, Michalina Strzyz, Janine Schaller-Bøyum, Yasin M. Jama, Hakan Narci, Tatiana Clausen, Huda Ghalegolabi, Raluca Leordeanu, John Lee Timuri og Valeri Andreev.

Global Future-kull 3, Oslo og Akershus: Umar Shah, Walaa Abuelmagd, Egle Sapkauske, Kathra Saba, Michael Ankrah, Aniko Vörös, Suela Haxhiraj, Michalina Strzyz, Janine Schaller-Bøyum, Yasin M. Jama, Hakan Narci, Tatiana Clausen, Huda Ghalegolabi, Raluca Leordeanu, John Lee Timuri og Valeri Andreev.  

Publisert 11.03.16

Global Future

Global Future-deltakerne fra kull 3 og deres mentorer markerte avslutningen på programmet i Næringslivets Hus, onsdag 9. mars.

Global Future

NHOs talentprogram for mobilisering av innvandrere med høy utdanning til sentrale stillinger og styreverv i næringslivet.

Gjennom Global Future ønsker NHO å sikre bedriftenes tilgang på høyt kvalifiserte medarbeidere og styrke mangfoldet i næringslivet.

  • Talentprogrammet går over 14 måneder
  • 650 personer fra 100 land har deltatt 
  • 2 av 3 deltakere har opplevd karrierefremskritt

- Resultatene fra Global Future er imponerende og viser med all tydelighet at de talentene vi har fulgt gjennom 14 måneder er unike ressurser i norsk arbeidsliv. De bidrar som fanebærere og pådrivere for et lederskap i norsk arbeidsliv der flerkulturell kompetanse synliggjøres og ivaretas, sier Torhild Hallre, prosjektleder for Global Future i Oslo og Akershus.

- NHO er stolte over å ha tatt initiativet til Global Future. Sammen med partnere og mentorer har vi bidratt til å vekke noen nye tanker med hensyn til mangfold, og ikke minst mulighetene det representerer når høyt utdannende personer med flerkulturell bakgrunn får fremheve sin kompetanse og ambisjoner, sier hun.

Inspirasjon for Oslo Kommune

- NHO Global Future har også inspirert oss til et mentorprosjekt i regi av Oslo Kommune overfor masterstudenter. I en mangfoldig kommune som Oslo, trenger vi slike programmer. Vi trenger tiltak som har en effekt i arbeidslivet, sier Toralv Moe, spesialrådgiver, Byrådsavdeling for næring og eierskap i Oslo kommune.

1. april arrangerer Oslo kommune et frokostseminar i Oslo Rådhus nettopp om mentornettverk og erfaringer og virkninger av slike. - Global Future-deltakerne er invitert for å fortelle hvordan de har lykkes og hvordan de kan være døråpnere for andre. Spesielt viktig er dette for de flyktningene som nå kommer til Norge, så de ikke blir stående fast, sier Moe.

Viktige ringvirkninger

- Ikke slipp dette verktøyet, sier mentor Aud Rolseth Sanner, tidligere gründer og seniorrådgiver i Innovasjon Norge. Global Future er en akselerator på dette området og det er veldig synd at dette nå fases ut.

- Ringvirkningene av NHOs Global Future-program er de aller viktigste. At AS Norge tar i bruk alle disse gode ressursene er avgjørende for de utfordringene vi nå står foran, sier hun. 

Kontakt oss

Torhild Hallre

Prosjektleder

NHO Oslo og Akershus

torhild.hallre@nho.no
Telefon
90057000