Leksehjelpkampanjen

Elever som ikke fullfører videregående skole er en av våre største samfunnsutfordringer. Røde Kors og NHO samarbeider om å rekruttere flere leksehjelpere.

1 av 3 fullfører ikke videregående skole

NHO ser alvorlig på det høye frafallet i videregående opplæring.

Kristin Skogen Lund

Nyheter

Kontakt

Bjørnar Eidsmo

Kommunikasjonsrådgiver

Marked og Event

Bjornar.Eidsmo@nho.no
Telefon
23088277