Bli leksehjelper

Som leksehjelper vil du få gode opplevelser, du blir en viktig person for noen unge mennesker, og du bidrar til at flere gjennomfører utdannelsen sin og er forberedt på yrkeslivet.

Publisert 01.10.13

Blir du leksehjelper er du også viktig for norske bedrifter og andre virksomheter der ungdommene kommer til å jobbe. Mer om hvorfor Røde Kors driver leksehjelp og samarbeidet med NHO her.

Du kan melde deg som leksehjelper på Røde Kors sin nettside

  • Alle regioner i Norge har leksehjelpstasjoner. Med flere leksehjelpere kan flere elever få oppfølging.
  • Røde Kors vil kontakte deg for en samtale, slik at du kan få vite mer og slik at Røde Kors kan forsikre seg om at du er egnet som leksehjelper, og hvilke elever du passer best til å hjelpe. Det vil også bli innhentet vandelsattest fra politiet, slik det etterhvert er vanlig i mye frivillig barne- og ungdomsarbeid.
  • Før du begynner som leksehjelp vil Røde Kors gi deg nødvendig opplæring, slik at du er forberedt på den rollen du skal ta som leksehjelper.