Hvorfor leksehjelp?

Elever som ikke fullfører videregående skole er en av våre største samfunnsutfordringer. Røde Kors og NHO samarbeider om å rekruttere flere leksehjelpere.

Publisert 01.10.13

Leksehjelpkampanje

  • Mange elever mangler en voksen person som kan hjelpe dem med leksene.
  • Som leksehjelper hjelper du elever til å forbedre skoleresultatene og motivere dem til å fullføre sin utdanning.
  • Du velger selv hvilke fag og hvor ofte du kan bidra.

Hvorfor bry seg?

  • I dag faller 3 av 10 elever ut av utdannelsen før avsluttet videregående skole.
  • Studier viser en tydelig sammenheng mellom lave karakterer på grunnskolen og frafall senere i utdannelsen.
  • Dette frafallet er et stort problem både for enkeltmennesket og samfunnet.

Samarbeid

  • Røde Kors har inngått et samarbeid med NHO om å rekruttere leksehjelpere.

Registrer din interesse som leksehjelper hos Røde Kors