Samarbeid mellom NHO og Røde Kors

Ungdom trenger leksehjelpere

3 av 10 elever gjennomfører ikke videregående opplæring. NHO og Røde Kors vil redusere frafallet ved å rekruttere flere leksehjelpere fra næringslivet.

Publisert 01.10.13

Leksehjelpkampanje

Nesten alle norske skoleelever starter i videregående opplæring etter endt grunnskole, men etter fem år er det kun 70 prosent som gjennomfører med full studie- eller yrkeskompetanse.

Administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, ser alvorlig på det høye skolefrafallet.

– Norske bedrifter er avhengig av kvalifisert arbeidskraft, og NHO ser derfor alvorlig på det høye frafallet i videregående opplæring. Frafallet, som er blant de høyeste i Europa, er en av de største samfunnsutfordringene vi står overfor i Norge i dag, sier Skogen Lund.

Alvorlig stuasjon
Hun viser til at det er en nær sammenheng mellom svake karakterer i grunnskolen og senere frafall i videregående opplæring og har derfor stor tro på at leksehjelp kan bidra til å snu den negative trenden.

- Vi samarbeider med Røde Kors leksehjelp fordi vi har stor tro på at leksehjelp kan bidra til at flere unge fullfører utdanningen, sier Skogen Lund.

Norges Røde Kors har tilbudt leksehjelp til barn og ungdom siden 1992. I dag finnes det cirka 1200 registrerte leksehjelpere fordelt over hele landet. Det trengs fortsatt flere.

Godt samarbeid
Generalsekretær i Norges Røde Kors, Åsne Havnelid, ser på NHO som en viktig samarbeidspartner i leksehjelparbeidet.

- Røde Kors leksehjelp trenger voksne, utdannede og stabile frivillige som kan hjelpe barn og ungdom i utdanningsløpet. Gjennom sine medlemsbedrifter har NHO kontakt med mange potensielle leksehjelpere, sier Havnelid.

Viktig supplement
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen og den rødgrønne regjeringen innførte Leksehjelpordningen høsten 2010. Alle skoler er nå pålagt å tilby leksehjelp til elever fra 1. til 4. trinn. Halvorsen mener leksehjelp har stor betydning for barn og unges skolehverdag, og synes Røde Kors leksehjelp er et fint supplement til den offentlige leksehjelpordningen.

- Røde Kors leksehjelp er et flott eksempel på hvordan vi sammen kan hjelpe barn og unge med å komme seg gjennom utdanningsløpet. Jeg håper at så mange som mulig melder seg som leksehjelpere, sier Halvorsen.

Havnelid forteller at tilbakemeldingene fra de som allerede gir leksehjelp er gode.

- Mange leksehjelpere ser på det som en vinn-vinn situasjon. Elevene gjør det bedre på skolen og leksehjelperne opplever at de bidrar til noe verdifullt, sier Havnelid.