Europatimen - et undervisningstilbud om EU og EØS

Gjennom et interaktivt undervisningsopplegg får elevene muligheten til selv å utforske og forstå EU- og EØS-samarbeidet, og dets konsekvenser for Norge. Nå tilbys Europatimen over hele landet.

I Europatimen ser vi på hvilken betydning EU-samarbeidet har for Europa, bedrifter og folk i Norge. Europatimen er ikke et foredrag om EUs historie eller institusjoner, men et dagsaktuelt opplegg. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen.

Publisert 10.10.13

Europatimen tilbys til skoleklasser på vgs-trinnet. Programmet varer i cirka én time, og tilbys på ukedager fra klokken 10:00-15:00 i Næringslivets Hus i Oslo. Vi kan også tilby Europatimen ute på skoler i Akershus, Vestfold, Østfold og Buskerud. 

Bestillingskjema er nederst i artikkelen. Spørsmål kan sendes til Audun Gotaas Bonde. 

Spørsmål som Europatimen tar opp

  • Hva er Brexit og hvilke konsekvenser kan det få for Norge?
  • Hvorfor samarbeider man på tvers av landegrenser?
  • Hvordan fungerer egentlig EU?
  • Hvilken betydning har EU- og EØS-samarbeidet for deg og meg?

Timen er gratis, og undervisningsinnholdet er utarbeidet med innspill fra Utenriksdepartementet.

Hva lærer du?

I Europatimen ser vi på hvilken betydning EU-samarbeidet har for Europa, bedrifter og folk i Norge. Klassen vil lære om EUs utfordringer innen både klima og økonomi, og hvordan dette har konsekvenser for Norge gjennom EØS-avtalen. I tillegg gir vi et overblikk over EUs historie og institusjoner.

Elevene vil lære om hvorfor land samarbeider med hverandre, ved å prøve seg på et ”fangens dilemma”-inspirert spill, og gjennom intervjuer med folkevalgte i EU-parlamentet. Vi tar også for oss hvordan ulike norske aktører arbeider for å påvirke EUs politikk i Brussel.

Hvordan fungerer det?

Europatimen er dialogbasert, og gjennom bruk av filmer, diskusjon og et ”fangens dilemma”-inspirert spill, blir elevene utfordret til å tenke selv og finne fram til løsninger knyttet til aktuelle overnasjonale problemstillinger, slik som for eksempel klimaproblemer.

Europatimen varer i 60 minutter og tilbys på ukedager hos NHO i Middelthunsgate 27 i Oslo. Europatimen tilbys også ute på videregående skoler over hele landet, etter avtale. Ta kontakt for å avtale når vi kan komme til din skole.

Respons fra elever

Tilbudet blir svært godt mottatt på skolene. Siden våren 2013 har det blitt sendt ut spørreskjema som elevene svarer på etter timen. Denne viser at 82 % er svært fornøyd med Europatimen i sin helhet, og 77 % av elevene ønsker å anbefale Europatimen til andre. Tilbakemeldinger fra lærere viser at Europatimen blir fulgt opp i klassene i etterkant, og at timen sår en nysgjerrighet hos elevene som gjør at de søker mer informasjon, og ønsker å debattere stoffet i timen. 

Tilbakemeldinger elevene har gitt oss:

- Jeg likte at dere gjorde det slik at vi fikk delta i timen.
- Det var bra at vi fikk diskutere selv, så vi fikk gjøre noe annet enn bare å høre på.
- Foredraget var veldig bra, og informasjonen ble lagt frem på en interessant måte.

Bestill Europatimen