Næringsliv i skolen

Næringsliv i skolen er NHOs satsing på partnerskap mellom skoler og bedrifter. Både elever, lærere og ansatte i bedrifter og organisasjoner har stort utbytte av partnerskapsavtalene.

Vårt mål er å bidra til at elever og studenter får større innsikt i næringslivets rolle som verdiskaper og et bedre grunnlag for yrkes- og utdanningsvalg. ©iStockphoto

Publisert 10.10.13

Dagens elever er morgendagens foreldre, arbeidstakere, ledere, politikere og forbrukere. Vi har alle et ansvar for at de er best mulig forberedt på det voksne liv. NHOs arbeidsfelt «Næringsliv i skolen» har som hovedmål å gi elever og studenter større innsikt i arbeids- og næringslivsspørsmål for å legge et best mulig grunnlag for fremtidig verdiskaping.

Læreplanene understreker også at et godt samspill mellom skolen og nærings- og arbeidsliv, kunst- og kulturliv og andre deler av lokalsamfunnet kan gjøre opplæringen i fagene mer konkret og virkelighetsnær og gjennom det øke elevenes evne og lyst til å lære. NHO ønsker å bidra til å realisere intensjonene i skolens læreplaner på disse områdene, og dermed bidra til at arbeids- og næringsliv blir en viktig læringsarena.

Kontakt oss

Ola Risnes

Seniorrådgiver

Kompetanse

Ola.Risnes@nho.no
Telefon
23088171