Prosessindustri

NOx-fondet

Reduserte NOx-utslipp er hovedmålet med Miljøavtalen om NOx og Næringslivets NOx-fond. Fondet er et spleiselag der virksomhetene som er med kan søke om støtte til utslippsreduserende tiltak. Betaling til fondet erstatter statlig NOx-avgift for de tilsluttede virksomhetene. NOx-fondet er stiftet av 15 samarbeidende næringsorganisasjoner.

Administrative nyheter

 • Informasjonsmøter 2018

  Få svar på spørsmål du har om NOx-fondet på et av våre informasjonsmøter rundt om i landet.

  16. mars 2018
 • Næringslivets NOx-fond fyller 10 år

  - Vi er glad for tilliten som er vist oss av bedriftene, staten og ESA i arbeidet for å implementere miljøteknologi som reduserer NOx-utslipp i næringslivet, sier daglig leder Tommy Johnsen.

  28. februar 2018
 • Signer ny NOx-avtale før 1. april

  Alle virksomheter må tilslutte seg den nye NOx-avtalen for 2018-2025 for å ha rett til avgiftsfritak for statlig NOx-avgift for ny avtaleperiode. Tilslutning innen 1.april gir rett til avgiftsfritak fra 1. januar 2018.

  5. mars 2018

Prosjektnyheter

 
Norsk Gassforum, med økonomisk støtte fra NOx-fondet, har satt ut oppdrag til Rambøll for å gjennomføre en utredning av biogass som drivstoff på Nordlandsbanen. Rapporten beskriver hvorvidt biogass, teknisk og økonomisk sett, er et realistisk alternativ for ikke-elektrifiserte banestrekninger i Norge.
Nordlandsbanen på biogass
10. januar 2018

Norsk Gassforum, med økonomisk støtte fra NOx-fondet, har satt ut oppdrag til Rambøll for å gjennomføre en utredning av biogass som drivstoff på Nordlandsbanen. Rapporten beskriver hvorvidt biogass, teknisk og økonomisk sett, er et realistisk alternativ for ikke-elektrifiserte banestrekninger i Norge.

Ecoxy AS har gjennomført et FoU-prosjekt på vegne av NOx-fondet for å finne ut om ammoniakkutslipp fra fartøy som har SCR-anlegg installert er et problem.
Gjennom betydelige investeringer i ulike miljøtiltak skal Borregaard redusere NOx-utslippene med over 50 prosent fra 2018. Tiltakene er støttet av Næringslivets NOx-fond.
Borregaard investerer i nye miljøtiltak
1. november 2017

Gjennom betydelige investeringer i ulike miljøtiltak skal Borregaard redusere NOx-utslippene med over 50 prosent fra 2018. Tiltakene er støttet av Næringslivets NOx-fond.

Kontakt oss

Tommy Johnsen

Daglig leder

Næringslivets NOx-fond

tommy.johnsen@nox-fondet.no
Mobil
99278007
Anne-Lise Fleddum

Seniorrådgiver

Næringslivets NOx-fond

fleddum@nox-fondet.no
Mobil
94881951
Rouzbeh Rasai

Seniorrådgiver

Næringslivets NOx-fond

rouzbeh.rasai@nox-fondet.no
Mobil
47448649
Wenche Svellingen

Seniorrådgiver

Næringslivets NOx-fond

wenche.svellingen@nox-fondet.no
Mobil
92498331
Elisabeth M. Hessen

Administrasjonskonsulent

Næringslivets NOx-fond

elisabeth.m.hessen@nox-fondet.no
Mobil
40601868
 
 

Næringslivets NOx-fond

E-post: post@nox-fondet.no
Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo
Besøksadresse:
Essendropsgate 3, Majorstuen, Oslo

Følg oss på: