Dette er NOx-fondet

Næringslivets NOx-fond har som formål å redusere NOx-utslipp. Femten samarbeidende næringslivsorganisasjoner er stiftere av fondet.

Klikk på bildet for større versjon.

Om NOx-fondet

Næringslivets NOx-fond gir støtte til virksomheter som gjennomfører tiltak for å redusere sine NOx-utslipp. Støtten fra NOx-fondet blir utbetalt når tiltaket er gjennomført og dokumentert.
NOx-fondets styre og oppgaver

Dette er NOx

Nitrogenoksider (NOx) er avgasser som fører til sur nedbør og økt konsentrasjon av bakkenært ozon. Utslippene kan gi skadelige effekter på økosystemer og vegetasjon. I tillegg gir de helseskader for mennesker.
Mer om NOx

NOx-avtalen

NOx-avtalen 2018-2025 ble undertegnet 24. mai 2017 av femten næringslivsorganisasjoner og Klima- og miljødepartementet. 
NOx-avtalens forpliktelser 

Næringslivsorganisasjonene

NOx-fondets medlemmer er de femten samarbeidende næringslivsorganisasjonene som undertegnet Miljøavtalen om NOx.
Femten næringslivsorganisasjoner

Innvilget støtte

NOx-fondet har gitt tilsagn om støtte til over 1.000 søknader om støtte til NOx-reduserende tiltak. Tiltakene har en forventet NOx-reduksjon på 44.000 tonn.
Oversikt over innvilget støtte

Regelverk

Skattedirektoratets særavgiftsrundskriv fastsetter hva som er avgiftspliktig NOx-utslipp og hvordan avgiftspliktig utslipp beregnes.
Avgiftspliktig utslipp

Nyttige lenker

Vi har samlet noen lenker for nyttig informasjon om NOx og regelverket for NOx.
Nyttige lenker

Teknologier og leverandører

NOx-fondet har laget en oversikt over leverandører av ulike typer NOx-reduserende tiltak.
Leverandøroversikt

Presentasjoner og rapporter

Her finner du aktuelle presentasjoner og rapporter publisert etter støtte fra NOx-fondet.
Presentasjoner og rapporter

Årsrapport

NOx-fondets årsrapport for 2016 er publisert og dokumenterer at utslippsforpliktelsen for 2015 og 2016 er oppnådd.NOx-fondets årsrapport for 2016Tidligere årsrapporter