Dette er NOx-fondet

Næringslivets NOx-fond har som formål å redusere NOx-utslipp. Femten samarbeidende næringslivsorganisasjoner er stiftere av fondet.

#205Klikk på bildet for større versjon.

Om NOx-fondet

Næringslivets NOx-fond gir støtte til bedrifter som gjennomfører tiltak for å redusere sine NOx-utslipp. Støtten fra NOx-fondet blir utbetalt når tiltaket er gjennomført og dokumentert.
NOx-fondets styre og oppgaver

Dette er NOx

Nitrogenoksider (NOx) er avgasser som fører til sur nedbør og økt konsentrasjon av bakkenært ozon. Utslippene kan gi skadelige effekter på økosystemer og vegetasjon. I tillegg gir de helseskader for mennesker.
Mer om NOx

Miljøavtalen om NOx

Miljøavtalen om NOx 2011-2017 ble undertegnet 14. desember 2010 av femten næringslivsorganisasjoner og Miljøverndepartementet. Avtalen er en forlengelse av Miljøavtalen om NOx for perioden 2008-2010. 
Miljøavtalens forpliktelser 

Næringslivsorganisasjonene

NOx-fondets medlemmer er de femten samarbeidende næringslivsorganisasjonene som undertegnet Miljøavtalen om NOx.
Femten næringslivsorganisasjoner

Innvilget støtte

NOx-fondet har gitt tilsagn om støtte til over 1.000 søknader om støtte til NOx-reduserende tiltak. Tiltakene har en forventet NOx-reduksjon på 44.000 tonn.
Oversikt over innvilget støtte

Regelverk

Skattedirektoratets særavgiftsrundskriv fastsetter hva som er avgiftspliktig NOx-utslipp og hvordan avgiftspliktig utslipp beregnes.
Avgiftspliktig utslipp

Nyttige lenker

Vi har samlet noen lenker for nyttig informasjon om NOx og regelverket for NOx.
Nyttige lenker

Teknologier og leverandører

NOx-fondet har laget en oversikt over leverandører av ulike typer NOx-reduserende tiltak.
Leverandøroversikt

Presentasjoner og rapporter

Her finner du aktuelle presentasjoner og rapporter publisert etter støtte fra NOx-fondet.
Presentasjoner og rapporter

Årsrapport

NOx-fondets årsrapport for 2015 er publisert og dokumenterer fortsatt stort omfang på utslippsreduserende tiltak.
NOx-fondets årsrapport for 2015
Tidligere årsrapporter