Næringslivs-organisasjonene

NOx-fondets medlemmer er de femten samarbeidende næringslivs-organisasjonene som undertegnet Miljøavtalen 2011-2017.

Sjø med speilbilde av himmel

Byggevareindustriens Forening

Fiskebåt

Hurtigbåtforbundet

KS Bedrift

Kystrederiene

NHO Luftfart

NHO Reiseliv

NHO Sjøfart

Norges Fiskarlag

Norges Rederiforbund

Norsk Fjernvarme

Norsk Industri

Norsk olje og gass

Næringslivets Hovedorganisasjon

Sjømat Norge