Innvilget støtte

Næringslivets NOx-fond har per februar 2017 gitt tilsagn til over 1.000 søknader om støtte til NOx-reduserende tiltak. Samlet støtte som er innvilget er 5,5 mrd. kroner. Gjennomføres tiltakene som planlagt er forventet NOx-reduksjon på 44.000 tonn.

Hav

I lenkene nederst finnes en oversikt over innvilgede søknader om støtte til NOx-reduserende tiltak. Støtten utbetales i kr/kg NOx i forhold til realisert utslippsreduksjon. Det endelige støttebeløpet blir fastsatt etter at tiltaket er gjennomført og NOx-reduksjonen er verifisert av DNV GL.

Støtte til måling 
For å bedre dokumentasjonen av NOx-utslipp gir NOx-fondet støtte til NOx-måling på skip og flyttbare rigger som gjennomføres eller har blitt gjennomført fra og med 2011 til og med 2017. NOx-fondet ga også støtte til utslippsmåling på skip i 2007 og 2008.

I forbindelse med støtte til NOx-reduserende tiltak gir NOx-fondet støtte til måling av NOx-utslipp, hvor kostnader til måling før og etter gjennomføring av tiltaket kan inkluderes som en del av investeringen.