Presentasjoner og rapporter

Her finner du aktuelle presentasjoner og rapporter

Blokk og blyant

I 2014 skrev Vista Analyse en rapport om "Næringseffekter av Miljøavtalen om NOx" på oppdrag av NOx-fondet.

En bredt sammensatt arbeidsgruppe bestående av åtte medlemmer utarbeidet i 2013 en rapport om LNG-markedet i Norge.

I 2012 ble tre rapporterer publisert etter støtte fra NOx-fondet.
Klikk på lenkene nedenfor for å laste ned rapportene.