Nyhetsarkiv

 1. Vent med ny tilslutning til januar 2018

  8. november 2017 | NOx

  Alle virksomheter må tilslutte seg NOx-avtalen 2018-2025 for å ha rett til avgiftsfritak for statlig NOx-avgift for ny avtaleperiode. Det vil være mulig å tilslutte seg ny avtale fra januar 2018. Virksomheter som er tilsluttet innen 1. april 2018 har rett til avgiftsfritak fra 1. januar 2018. Avgiftsfritaket forutsetter at NOx-avtalen 2018-2025 godkjennes av EFTAs Overvåkingsorgan (ESA).

 2. Søk om støtte før tiltaket gjennomføres

  26. oktober 2017 | NOx

  En viktig ny betingelse for støtte under NOx-avtalen 2018-2025 er at NOx-fondet ikke støtter tiltak som allerede er gjennomført eller besluttet utført.

 3. Nye innbetalingssatser i 2018

  20. september 2017 | NOx

  NOx-fondet øker innbetalingssatsene fra 1.1.2018. Høy sats økes fra 11 til 12 kr/kg NOx-utslipp og lav sats økes fra 4 til 6 kr/kg NOx-utslipp.

 4. Tiltak som må gjennomføres og dokumenteres før 31.12.2017

  11. september 2017 | NOx

  Tiltak som har fått støtte under nåværende Miljøavtale (2011-2017) med oppgitt ferdigstillelse innen utløpet av 2017 må gjennomføres og dokumenteres med egenerklæring før 31.12.2017 for å ha rett til støtte.

 5. Støtteprogram for batteripakker på PSV

  9. september 2017 | NOx

  NOx-fondet har lansert et støtteprogram for etterinstallering av batteripakker på PSV'er på langsiktige kontrakter i Norge. Søknadsfristen er 30. juni 2018, gitt at det fortsatt er tilgjengelige midler under støtteprogrammet.

 6. Metanutslipp fra gassmotorer

  20. juni 2017 | NOx

  Ny rapport fra Sintef Ocean viser at metanutslipp og tilhørende klimabelastning fra gassmotorer er et avtagende problem. Det er allikevel fortsatt behov for forbedring for å sikre store klimagevinster ved omlegging fra diesel til LNG.

 7. Årsrapport 2016

  30. mai 2017 | NOx

  NOx-fondets årsrapport for 2016 er publisert og dokumenterer at reduksjonsforpliktelsen på 4.000 tonn NOx for 2015 og 2016 er oppnådd.

 8. Ny NOx-avtale signert

  24. mai 2017 | NOx

  Ny NOx-avtale mellom næringslivet og myndighetene ble signert 24. mai. Den nye avtalen gjelder for 2018-2025.

 9. Søk om støtte til gjennomførte tiltak nå

  23. mars 2017 | NOx

  Virksomheter som har eller skal gjennomføre tiltak før 31.12.2017, må søke om støtte til tiltaket før utløpet av 2017. Etter årsskiftet gis det ikke støtte til tiltak som er utført tilbake i tid.

 10. Innbetalingssatser til NOx-fondet

  3. februar 2017 | NOx

  NOx-fondet har foretatt en forenkling i ordlyden i forhold til når det skal rapporteres under sats 11 eller 4 kr til NOx-fondet.

 11. Avgiftspliktig NOx-utslipp

  26. januar 2017 | NOx

  Skatteetaten har kommet med nytt rundskriv for NOx-avgiften for 2017. NOx-fondet ønsker i den forbindelse å gjøre oppmerksom på noen tilfeller som vi ser blir misforstått, hvor avgiftsplikten inntrer og utslipp skal rapporteres.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
>