Nyhetsarkiv

 1. Innbetalingssatser til NOx-fondet

  3. februar 2017 | NOx

  NOx-fondet har foretatt en forenkling i ordlyden i forhold til når det skal rapporteres under sats 11 eller 4 kr til NOx-fondet.

 2. Avgiftspliktig NOx-utslipp

  26. januar 2017 | NOx

  Skatteetaten har kommet med nytt rundskriv for NOx-avgiften. NOx-fondet ønsker i den forbindelse å gjøre oppmerksom på noen tilfeller som vi ser blir misforstått, hvor avgiftsplikten inntrer og utslipp skal rapporteres.

 3. NOx-utslipp ved bruk av biodrivstoff

  9. januar 2017 | NOx

  Bruk av biodrivstoff på marine motorer kan gi noe lavere NOx-utslipp, dette viser målinger gjennomført av MARINTEK etter støtte fra NOx-fondet.

 4. Registreringsdato for objekter - forenkling

  4. januar 2017 | NOx

  Et objekt som er registrert i NOx-fondet seinest innen fristen for rapportering den 18., kan nå rapportere utslipp for hele kvartalet det skal rapporteres for.

 5. Fortsatt nedgang i de nasjonale NOx-utslippene

  14. desember 2016 | NOx

  Statistisk sentralbyrå (SSB) skriver på sine hjemmesider at NOx-utslippene har gått kraftig ned de siste årene. Det skyldes i stor grad innføringen av NOx-avgiften i 2007 og NOx-fondet.

 6. NOx-fondet støtter skip som vil bruke landstrøm

  14. desember 2016 | NOx

  NOx-fondet minner om at vi kan gi støtte til omlegging til landstrøm for skip. Dette er spesielt aktuelt dersom Enova har gitt støtte til land-siden av et landstrømanlegg.

 7. NOx Tier III-krav fra 2021

  31. oktober 2016 | NOx

  Tier III-krav på NOx-utslipp i Nordsjøen og Østersjøen ble vedtatt på IMOs miljøkomitemøte MEPC70.

 8. Støtte til SCR-anlegg

  14. oktober 2016 | NOx

  For SCR-anlegg ga NOx-fondet tidligere støtte begrenset til et maksimalt kostnadsnivå på 800 kr/kW installert effekt. Denne begrensningen fjernes for nye søknader.

 9. Støtte til ferger

  20. september 2016 | NOx

  NOx-fondet har endret betingelser for støtte til ferger på offentlige samband.

 10. Støttekalkulator

  29. august 2016 | NOx

  NOx-fondet har utviklet en støttekalkulator hvor virksomheter kan beregne antatt støtte til skip fra NOx-fondet.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
>