Nyhetsarkiv

 1. Høy sats for alt utslipp fra flyttbare offshore rigger

  30. januar 2018 | NOx

  Utslipp knyttet til olje- og gassutvinning skal rapporteres under høy innbetalingssats. Fra 1.1. 2018 skal alle utslipp fra flyttbare offshore rigger rapporteres under høy sats, også utslipp i forbindelse med forflytning mellom oppdrag og leteboring (utslipp som tidligere har rapportert under lav sats).

 2. Signer ny NOx-avtale nå!

  5. januar 2018 | NOx

  Alle virksomheter må tilslutte seg den nye NOx-avtalen for 2018-2025 for å ha rett til avgiftsfritak for statlig NOx-avgift for ny avtaleperiode. Virksomheter som var tilsluttet NOx-avtalen 2011-2017 må også tilslutte seg ny avtale.

 3. Støtteprogram for offshore rigger

  20. desember 2017 | NOx

  NOx-fondet lanserer eget støtteprogram for rigger. Hovedformålet med programmet er å gi støttebetingelser som gjør det lettere for riggene å få støtte fra NOx-fondet.

 4. Støtteprogram for fiskefartøy

  18. desember 2017 | NOx

  For å stimulere til flere NOx-reduserende tiltak i fiskeflåten lanserer NOx-fondet et eget støtteprogram for fiskefartøy.

 5. Søk om støtte før tiltaket gjennomføres

  26. oktober 2017 | NOx

  En viktig ny betingelse for støtte under NOx-avtalen 2018-2025 er at NOx-fondet ikke støtter tiltak som allerede er gjennomført eller besluttet utført.

 6. Nye innbetalingssatser i 2018

  20. september 2017 | NOx

  NOx-fondet øker innbetalingssatsene fra 1.1.2018. Høy sats økes fra 11 til 12 kr/kg NOx-utslipp og lav sats økes fra 4 til 6 kr/kg NOx-utslipp.

 7. Tiltak som må gjennomføres og dokumenteres før 31.12.2017

  11. september 2017 | NOx

  Tiltak som har fått støtte under nåværende Miljøavtale (2011-2017) med oppgitt ferdigstillelse innen utløpet av 2017 må gjennomføres og dokumenteres med egenerklæring før 31.12.2017 for å ha rett til støtte.

 8. Støtteprogram for batteripakker på PSV

  9. september 2017 | NOx

  NOx-fondet har lansert et støtteprogram for etterinstallering av batteripakker på PSV'er på langsiktige kontrakter i Norge. Søknadsfristen er 30. juni 2018, gitt at det fortsatt er tilgjengelige midler under støtteprogrammet.

 9. Metanutslipp fra gassmotorer

  20. juni 2017 | NOx

  Ny rapport fra Sintef Ocean viser at metanutslipp og tilhørende klimabelastning fra gassmotorer er et avtagende problem. Det er allikevel fortsatt behov for forbedring for å sikre store klimagevinster ved omlegging fra diesel til LNG.

 10. Årsrapport 2016

  30. mai 2017 | NOx

  NOx-fondets årsrapport for 2016 er publisert og dokumenterer at reduksjonsforpliktelsen på 4.000 tonn NOx for 2015 og 2016 er oppnådd.

 11. Ny NOx-avtale signert

  24. mai 2017 | NOx

  Ny NOx-avtale mellom næringslivet og myndighetene ble signert 24. mai. Den nye avtalen gjelder for 2018-2025.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
>