Nyhetsarkiv

 1. Metanutslipp fra gassmotorer

  20. juni 2017 | NOx

  Ny rapport fra Sintef Ocean viser at metanutslipp og tilhørende klimabelastning fra gassmotorer er et avtagende problem. Det er allikevel fortsatt behov for forbedring for å sikre store klimagevinster ved omlegging fra diesel til LNG.

 2. Årsrapport 2016

  30. mai 2017 | NOx

  NOx-fondets årsrapport for 2016 er publisert og dokumenterer at reduksjonsforpliktelsen på 4.000 tonn NOx for 2015 og 2016 er oppnådd.

 3. Ny NOx-avtale signert

  24. mai 2017 | NOx

  Ny NOx-avtale mellom næringslivet og myndighetene ble signert 24. mai. Den nye avtalen gjelder for 2018-2025.

 4. Søk om støtte til gjennomførte tiltak nå

  23. mars 2017 | NOx

  Virksomheter som har eller skal gjennomføre tiltak før 31.12.2017, må søke om støtte til tiltaket før utløpet av 2017. Etter årsskiftet gis det ikke støtte til tiltak som er utført tilbake i tid.

 5. Innbetalingssatser til NOx-fondet

  3. februar 2017 | NOx

  NOx-fondet har foretatt en forenkling i ordlyden i forhold til når det skal rapporteres under sats 11 eller 4 kr til NOx-fondet.

 6. Avgiftspliktig NOx-utslipp

  26. januar 2017 | NOx

  Skatteetaten har kommet med nytt rundskriv for NOx-avgiften for 2017. NOx-fondet ønsker i den forbindelse å gjøre oppmerksom på noen tilfeller som vi ser blir misforstått, hvor avgiftsplikten inntrer og utslipp skal rapporteres.

 7. NOx-utslipp ved bruk av biodrivstoff

  9. januar 2017 | NOx

  Bruk av biodrivstoff på marine motorer kan gi noe lavere NOx-utslipp, dette viser målinger gjennomført av MARINTEK etter støtte fra NOx-fondet.

 8. Registreringsdato for objekter - forenkling

  4. januar 2017 | NOx

  Et objekt som er registrert i NOx-fondet seinest innen fristen for rapportering den 18., kan nå rapportere utslipp for hele kvartalet det skal rapporteres for.

 9. Fortsatt nedgang i de nasjonale NOx-utslippene

  14. desember 2016 | NOx

  Statistisk sentralbyrå (SSB) skriver på sine hjemmesider at NOx-utslippene har gått kraftig ned de siste årene. Det skyldes i stor grad innføringen av NOx-avgiften i 2007 og NOx-fondet.

 10. NOx-fondet støtter skip som vil bruke landstrøm

  14. desember 2016 | NOx

  NOx-fondet minner om at vi kan gi støtte til omlegging til landstrøm for skip. Dette er spesielt aktuelt dersom Enova har gitt støtte til land-siden av et landstrømanlegg.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
>