Nyhetsarkiv

 1. Sammen om å redusere utslipp!

  7. mai 2018 | NOx

  NOx-fondet inviterer deg til seminar med middag torsdag 6. september fra kl. 09:30 i Næringslivets Hus, Oslo

 2. Informasjonsmøter 2018

  16. mars 2018 | NOx

  Få svar på spørsmål du har om NOx-fondet på et av våre informasjonsmøter rundt om i landet.

 3. Signer ny NOx-avtale før 1. april

  5. mars 2018 | NOx

  Alle virksomheter må tilslutte seg den nye NOx-avtalen for 2018-2025 for å ha rett til avgiftsfritak for statlig NOx-avgift for ny avtaleperiode. Tilslutning innen 1.april gir rett til avgiftsfritak fra 1. januar 2018.

 4. Næringslivets NOx-fond fyller 10 år

  28. februar 2018 | NOx

  - Vi er glad for tilliten som er vist oss av bedriftene, staten og ESA i arbeidet for å implementere miljøteknologi som reduserer NOx-utslipp i næringslivet, sier daglig leder Tommy Johnsen.

 5. Høy sats for alt utslipp fra flyttbare offshore rigger

  30. januar 2018 | NOx

  Utslipp knyttet til olje- og gassutvinning skal rapporteres under høy innbetalingssats. Fra 1.1. 2018 skal alle utslipp fra flyttbare offshore rigger rapporteres under høy sats, også utslipp i forbindelse med forflytning mellom oppdrag og leteboring (utslipp som tidligere har rapportert under lav sats).

 6. 2018

  10. januar 2018 | NOx
 7. Signer ny NOx-avtale nå!

  5. januar 2018 | NOx

  Alle virksomheter må tilslutte seg den nye NOx-avtalen for 2018-2025 for å ha rett til avgiftsfritak for statlig NOx-avgift for ny avtaleperiode. Virksomheter som var tilsluttet NOx-avtalen 2011-2017 må også tilslutte seg ny avtale.

 8. Støtteprogram for offshore rigger

  20. desember 2017 | NOx

  NOx-fondet lanserer eget støtteprogram for rigger. Hovedformålet med programmet er å gi støttebetingelser som gjør det lettere for riggene å få støtte fra NOx-fondet.

 9. Støtteprogram for fiskefartøy

  18. desember 2017 | NOx

  For å stimulere til flere NOx-reduserende tiltak i fiskeflåten lanserer NOx-fondet et eget støtteprogram for fiskefartøy.

 10. Søk om støtte før tiltaket gjennomføres

  26. oktober 2017 | NOx

  En viktig ny betingelse for støtte under NOx-avtalen 2018-2025 er at NOx-fondet ikke støtter tiltak som allerede er gjennomført eller besluttet utført.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
>