Nyhetsarkiv

 1. Ledig stilling

  9. desember 2016, Ledig stilling | NOx

  NOx-fondet søker en operativ rådgiver til å bistå virksomheter med utregninger og besvare tekniske henvendelser. Den ideelle kandidat trives i et uformelt miljø med store ambisjoner og høyt tempo.

 2. NOx Tier III-krav fra 2021

  31. oktober 2016 | NOx

  Tier III-krav på NOx-utslipp i Nordsjøen og Østersjøen ble vedtatt på IMOs miljøkomitemøte MEPC70 forrige uke.

 3. Støtte til SCR-anlegg

  14. oktober 2016 | NOx

  For SCR-anlegg ga NOx-fondet tidligere støtte begrenset til et maksimalt kostnadsnivå på 800 kr/kW installert effekt. Denne begrensningen fjernes for nye søknader.

 4. Støtte til ferger

  20. september 2016 | NOx

  NOx-fondet har endret betingelser for støtte til ferger på offentlige samband.

 5. Støttekalkulator

  29. august 2016 | NOx

  NOx-fondet har utviklet en støttekalkulator hvor virksomheter kan beregne antatt støtte til skip fra NOx-fondet.

 6. Støtte til måling

  11. august 2016 | NOx

  NOx-fondets søknadsveiledning er oppdatert med en presisering angående støtte til utslippsmåling for SCR-anlegg.

 7. Pressemelding

  16. juni 2016 | NOx

  Næringslivets NOx-fond gir 107 millioner i støtte til Elkem Salten Verk for å redusere årlig NOx-utslipp med 490 tonn.

 8. Redusert utslipp av NOx

  26. mai 2016 | NOx

  I 2015 ble det sluppet ut 5,4 prosent mindre nitrogenoksider (NOx) i Norge enn i 2014, skriver Statistisk sentralbyrå.

 9. Årsrapport 2015

  26. mai 2016 | NOx

  NOx-fondets årsrapport for 2015 er publisert og dokumenterer fortsatt stort omfang på utslippsreduserende tiltak.

 10. Forsinkelsesrente tillegges ved purring

  15. april 2016 | NOx

  Ved manglende innbetalt faktura for NOx-utslipp vil det ved utsendelse av 2. gangs purring tillegges en forsinkelsesrente på 8,75 % p.a. på fakturabeløpet.

 11. Støtte til utslippsmåling

  29. februar 2016 | NOx

  All støtte til utslippsmåling må nå omsøkes i egne målesøknader. Dette gjelder også søknader om støtte til måling i forbindelse med støtte til tiltak.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
>