Foredrag fra seminar om LNG

Den 20. november inviterte Norges Rederiforbund og Næringslivets NOx-fond til seminar sammen med Miljøverndepartementet og Nærings- og handelsdepartementet. Klikk på lenkene under for å åpne foredragene som ble holdt på seminaret.

blad med frost