Elkem Salten har redusert NOx-utslipp med 494 tonn per år.

Med bidrag fra NOx-fondet har Elkem Salten bygget om en ovn som har resultert i NOx-reduksjoner på 40%.

ovn på Elkem Salten

Foto: Elkem

Teknisk ukeblad skrev forrige uke om hvordan Elkem Salten har gått fra å være "den norske landjordas desidert største enkeltforurenser av NOx" til å redusere utslippene med 494 tonn per år.

Ombyggingen av ovnen i Salten har kostet 250 millioner kroner. Av dette har Næringslivets NOx-fond bidratt med 54 millioner kroner. Elkem har fått tilsagn om støtte fra fondet på ytterligere 179 mill. kroner til fire liknende tiltak.

I artikkelen kommenterte verkssjef Ulrikssen at "Den finansielle risikoen var stor. Så dette hadde det aldri blitt noe av uten NOx-støtten".

Kilde: Teknisk Ukeblad, nyhetsbrev fredag 14.02.2014