Oppfyllelse av forpliktelsene for 2013 og 2014 er i god rute

Oppnådd NOx-reduksjon for å oppfylle 2013 og 2014-forpliktelsene er 3 178 tonn NOx. Det viser at vi er i god rute med å oppfylle de samlede forpliktelsene for 2013 og 2014 på      4 000 tonn.

Skipet Bergensfjord

Foto: Fjord Line / Espen Gees

NOx-fondets delårsrapport for 2013 dokumenterer at fondet er i god rute med å oppnå forpliktelsene.

Per 22. mai 2014 har DNV GL verifisert 572 gjennomførte NOx-reduserende tiltak med en samlet reduksjon på 26 178 tonn NOx fra 2008 til 31.3.2014. NOx-fondet har dermed bidratt til å gjennomføre vesentlige NOx-reduserende tiltak med tilleggsgevinster som redusert forbruk av drivstoff og lavere klimagassutslipp.