NOx-fondet støtter ombygging til LNG på Bergen Viking

Ombyggingen av tankskipet Bergen Viking til LNG-skip i 2015 er forventet å få en NOx-reduksjon på 108 tonn NOx per år.

Skipet Bergen Viking
Vi kunne aldri ha gjort dette uten NOx-fondet.

Adminstrerende direktør i Bergen Tankers AS, Kjell Olav Haugland, kommenterte til Maritime.no at støtten fra NOx-fondet var avgjørende for at ombyggingen ble gjennomført. NOx-fondet har støttet prosjektet med 38 millioner kroner og det er forventet å ha et redusert NOx utslipp på 108 tonn per år.

"Vi kunne aldri gjort dette uten NOx-fondet. Det er årsaken til at vi er i stand til å gjennomføre en slik ombygging" 
-Kjell Olav Haugland