Forenklet ordning for urearefusjon

Det blir nå enklere å søke om refusjon for utgifter for kjøp av urea. NOx-fondet ønsker med dette å gjøre refusjonsordningen enda mer tilgjengelig for våre tilsluttede virksomheter.

                     

Illustrasjon: Colourbox

                       Ureaformel

Virksomhetene må fortsatt kunne dokumentere forbruket av urea i henhold til Miljøavtalen om NOx på forespørsel, men i forbindelse med at det søkes om urearefusjon, er det ikke lenger krav om å oppgi dette. Ved søknad om urearefusjon må søker legge ved alle fakturarer for innkjøp av urea som er relevant for søknad om ureastøtte, også om fakturaen er sendt til NOx-fondet tidligere.  

Nytt søknadsskjema
Frem til årsskiftet 2015/2016 kan våre tilsluttede virksomheter søke både på nytt og gammelt søknadsskjema, men fra og med 1. januar 2016 kan kun det nye skjemaet benyttes.

Krav om måling
I det nye søknadsskjemaet må søker svare på om rederiet har gjennomført kontrollmåling av SCR-anlegget. Som opplyst i tidligere nyhetssak på NOx-fondets hjemmeside er det krav om kontrollmåling av SCR-anlegg hvert 5. år utført av selskap akkreditert for dette. NOx-fondet gir støtte til slike kontrollmålinger på lik linje med når utslippsfaktor etableres for nytt system.

Uendrede verifikasjonsrutiner
NOx-fondet presiserer at den forenklede urearefusjonsordningen ikke endrer verifikasjonsrutinene for SCR-anlegg i forbindelse med støtteutbetaling til tiltaket. Disse rutinene vil fortsatt være de samme som i dag, og her må det konkrete forbruket rapporteres.