Forlengelse av Miljøavtalen om NOx

Ønsket videreføring av Miljøavtalen om NOx 2011-2017 står i sentrum i et brev fra NHO ved direktør Petter Haas Brubakk til Klima- og Miljødepartementet med en anmodning om å forhandle frem en forlenget avtale.

svovelrøyk