Rapportering av NOx-utslipp og tidspunkt for registering av objekt

Tilsluttede virksomheter må hvert kvartal innrapportere NOx-utslipp per skip og rigg

penn og papir

Innrapporteringen av NOx-utslipp til fondet er basert per objekt (fartøy, rigg osv.). Det er virksomhetens eget ansvar å registrere disse objektene via NOx-fondets portal. Registreringsdatoen for objektet blir automatisk generert av portalen og har ikke tilbakevirkende kraft. Dette vil si at man kan bare innrapportere utslipp som gjelder fra registreringsdatoen på et objekt. Hvis objektet har hatt NOx-utslipp i avgiftspliktig farvann før det tidspunktet det er registrert i fondet på, så får dette utslippet ikke avgiftsfritak og må rapporteres til Tollvesenet.