Utslippsmålet for NOx nådd i 2013

Norges forpliktelser i Gøteborgprotokollen er møtt og nedgangen i NOx utslipp skyldes særlig NOx-fondet

SSB: Senere års nedgang i NOx-utslipp skyldes særlig NOx-fondet

Statistisk sentralbyrå (SSB) har offentliggjort at utslippsmålet i forhold til Gøteborgprotokollen for første gang er nådd i 2013. SSB understreker at nedgangen i NOx-utslipp  i 2013 i hovedsak skyldes nedgang i forbruk av marint drivstoff innenfor sjøfart og fiske. Videre konstaterer SSB at nedgangen i NOx-utslipp de senere årene særlig skyldes effekten av NOx-fondet.»Denne reduksjonen skyldes særlig effekten av NOx-fondet, konstaterer SSB.

Det har vært en nedgang i NOx-utslipp fra 2012 med 5 %. I henhold til Gøteborgprotokollen ble det sluppet ut 154 000 tonn NOx i norsk territorium i 2013 noe som møter kravene i Gøteborgprotokollen på 156 000 tonn NOx. Det betyr at Norges NOx-utslipp var 2 000 tonn lavere enn kravene.