Endret rapportering til myndighetene

NOx-utslipp skal ikke lenger rapporteres til Tolletaten, men til Skatteetaten.

Skatteetatens logo

Fra 1. januar 2016 overtok Skatteetaten ansvaret for særavgifter, inkludert NOx-avgiften. Rapportering av utslipp til Skatteetaten skal gjøres via Altinn, se lenke nedenfor.

Uendret rapportering til NOx-fondet
Det er ingen endring i innrapportering av NOx-utslipp til NOx-fondet.

Samme frist for rapportering
Frist for innrapportering av NOx-utslipp for 4. kvartal 2015 er 18. januar både til NOx-fondet og Skatteetaten.