Støttetak på 100 mill. kr. fjernes

NOx-fondet fjerner nå støttetaket for maksimal støtte til en virksomhet.

Båten Stavangerfjord

Foto: Fjord Lines Stavangerfjord, Espen Gees

NOx-fondet har besluttet å fjerne støttetaket på maksimalt 100 mill. kroner til en virksomhet. Støttebegrensninger for prosjekter med svært høye kostnader vil imidlertid bli vurdert i det enkelte tilfelle. NOx-fondet kan i slike tilfeller begrense støtten til en eller flere søknader for en virksomhet (utover støttesats og støtteandel) dersom den godskrevne NOx-reduksjonen som støtten gis på grunnlag av ikke er tilstrekkelig sikker eller dersom støtten utgjør en vesentlig andel av fondets gjenværende midler.