Forsinkelsesrente tillegges ved purring

Ved manglende innbetalt faktura for NOx-utslipp vil det ved utsendelse av 2. gangs purring tillegges en forsinkelsesrente på 8,75 % p.a. på fakturabeløpet.

Pluss prosenttegn

Denne praksisen vil tre i kraft for 2. gangs purringer som sendes ut etter 1. mai 2016. Forsinkelsesrenten tillegges fra opprinnelig forfallsdato iht. forsinkelsesrenteloven, og fastsettes hvert halvår i tråd med forsinkelsesrenten fastsatt av Finansdepartementet.

Bakgrunnen for at NOx-fondet nå tillegger forsinkelsesrente er at innbetalinger i økende grad blir forsinket, og NOx-fondet ønsker nå å stramme inn innbetalingspraksisen til fondet.