Er grønne avgifter bedre enn miljøavtaler?

Se presentasjonene fra NOx-fondets frokostseminar 9. februar i Oslo.

Jordklode

Skal miljøavtaler som har fungert godt, erstattes av avgifter, slik Grønn skattekommisjon anbefaler, eller skal vi få avtale også for CO2-utslipp på transportsektoren? 

Avgifter svekker konkurranseevnen og gir ikke reduserte utslipp som monner, men inntektene kan gi grunnlag for reduksjon av person- eller selskapskatt. Hva bør politiske myndigheter velge?

Dette ble debattert på NOx-fondets frokostseminar. For presentasjonene klikk på lenkene nedenfor: