NOx-fondet støtter skip som vil bruke landstrøm

NOx-fondet minner om at vi kan gi støtte til omlegging til landstrøm for skip. Dette er spesielt aktuelt dersom Enova har gitt støtte til land-siden av et landstrømanlegg.

Landstrømtilkobling

Color Lines Superspeed har fått støtte fra NOx-fondet til landstrøm.

Enova har nå gjennomført andre runde for tildeling av støtte til landstrømsanlegg i havner, les mer her. NOx-fondet gir støtte til skip som ønsker å gjøre tilpasninger for å kunne ta i bruk landstrømsanleggene.

NOx-fondet støtter landstrømtiltak med inntil 250 kr per kg NOx redusert, oppad begrenset til 80% av tiltakskostnaden.