Økt støtte til utskiftning av katalysatorelementer

Støttesatsen for skifte av katalysatorelementer på SCR-anlegg økes til 60 000 kr per kubikkmeter katalysatormateriale.

Penger

NOx-fondet gir støtte til skifte av katalysatorelementer i SCR-anlegg på skip og mobile rigger som er gitt investeringsstøtte fra NOx-fondet. Denne støtten økes fra 45 000 til 60 000 kr per kubikkmeter katalysatormateriale. Støtten er oppad begrenset til 80 % av kostnadene.

Følgende utgifter kan inkluderes i søknaden:

  • nye katalysatorelementer
  • arbeid med selve utskiftingen av elementene
  • eventuelle kostnader i forbindelse med avfallshåndtering av gamle elementer

Støtte til skifte av katalysatorelementer blir kun gitt ved utskifting etter lengre tids bruk og grunnet slitasje. Behovet og grunnlaget for at utskiftning skal skje må dokumenteres. Utskifting som følge av feildimensjonering av anlegg ved oppstart, havarier eller lignende gis ikke støtte. 

Vennligst benytt vårt søknadsskjema for støtte til utskiftning av katalysatorelementer.

Måling
Akkrediterte utslippsmålinger gjennomført i forbindelse med utskifting av katalysatorelementer støttes med samme sats som utslippsmålinger generelt (se vår veileder kap. 3.3.2).