Pressemelding

Næringslivets NOx-fond gir 107 millioner i støtte til Elkem Salten Verk for å redusere årlig NOx-utslipp med 490 tonn.

Elkem Salten

Elkem Salten ligger i Straumen i Sørfold kommune, 100 km nord for Polarsirkelen. I årenes løp har driften blitt oppgradert med renere silisium som resultat, og Elkem Salten, som i dag er et av verdens største og mest moderne silisiumverk, eksporterer silisium og Microsilica til hele verden.

- Dette er den største utslippsreduksjonen innen industri og bergverk vi har gitt støtte til siden fondet ble etablert i 2008 da Miljøavtalen om NOx ble inngått med myndighetene, sier daglig leder Tommy Johnsen. 

Viktig drahjelp fra NOx-fondet
Elkem Salten Verk er et av verdens største og mest moderne silisiumverk som har installert nye ovnshetter i smelteverket for å redusere utslipp. Totalkostnadene er 150 millioner kroner hvor NOx-fondet har gitt 80 % av merkostnadene.

- Det hadde vært vanskelig for oss å finansiere hele beløpet uten støtte fra NOx-fondet sier teknologidirektør Håkon Delbeck i Elkem Silicon Materials. Vi har tidligere fått 70 millioner kroner til tilsvarende tiltak og har i tillegg planer om å redusere NOx-utslippet ytterligere, sier Delbeck.

Tiltak som hjelper miljøet
Prosjektet ved Elkem Salten Verk er et av mange tiltak NOx-fondet har støttet som reduserer målbare utslipp av nitrogenoksider og CO2.

- Siden 2008 har 800 konkrete tiltak redusert 32.000 tonn NOx og 600.000 tonn CO2-ekvivalenter årlig, sier Johnsen.