Redusert NOx-utslipp

I 2015 ble det sluppet ut 5,4 prosent mindre nitrogenoksider (NOx) i Norge enn i 2014, skriver Statistisk sentralbyrå.

Graf som viser utslipp av nitrogenoksider (NOx), svoveldioksid (SO2), ammoniakk (NH3) og NMVOC

Utslipp av nitrogenoksider (NOx), svoveldioksid (SO2), ammoniakk (NH3) og NMVOC. Kilde: Statistisk sentralbyrå

Det ble sluppet ut 134.000 tonn NOx, og utslippene var dermed godt under forpliktelsen i Gøteborgprotokollen på 156.000 tonn. Trenden med stadig reduserte utslipp fortsetter.