Støtte til ferger

NOx-fondet har endret betingelser for støtte til ferger på offentlige samband.

Illustrasjonsfoto hav

Illustrasjon

For eksisterende fartøy må:

  • kontrakt om gjennomføring av tiltaket være inngått (f.eks. med verft) før fartøyet får ny sambandskontrakt med anbudskrav som kan begrense støtten fra NOx-fondet. (Tidligere var ordlyden beslutning.)

  • 36 måneders drift må dokumenteres før fartøyet settes i drift under ny sambandskontrakt med anbudskrav som kan begrense støtten fra NOx-fondet. (Tidligere var ordlyden 12 måneder.)

Endringene gjelder for nye søknader som enda ikke har fått vedtak om støtte.

Årsaken til endringene er å sikre i større grad at NOx-fondet ikke støtter tiltak som uansett vil gjennomføres på grunn av kjente og nært forestående offentlige krav.

For spørsmål knyttet til dette vennligst kontakt daglig leder Tommy Johnsen.

Kontakt oss

Tommy Johnsen

Daglig leder

Næringslivets NOx-fond

tommy.johnsen@nox-fondet.no
Mobil
99278007