Støtte til tiltak som er leaset

NOx-fondet har besluttet at leasede tiltak kan gis støtte under visse forutsetninger.

Illustrasjon Herøyfjorden Norge

Illustrasjonsfoto.

Følgende forutsetninger må være oppfylt:

 • Avtale mellom involverte parter
  Det må fremlegges avtale signert av parter involvert i kontantstrømmen til tiltaket som bekrefter at partene er enige om hvordan utbetalt støtte fra NOx-fondet skal fordeles (fra eier til bruker av teknologien).

 • Investeringskostnad
  Investeringskostnad legges til grunn for støtteberegningen, og denne må dokumenteres fra eier av teknologien.

 • Insentiv for kjøp
  Leasingmodellen skal fremlegges og vise at den tilrettelegger og gir insentiver for kjøp etter leasingskontraktens utløp.

 • Støtte må virke utløsende
  En søknad skal synliggjøre hvordan NOx-fondets støtte vil virke utløsende for tiltaket.

 • Bruker må søke
  Bruker av teknologien (eier av objektet, f.eks. skipet) skal stå som søker og mottaker av støtten.

 • Varighet og avkortning av støtte
  • Leasingperiode under 2 år:
   Ingen støtte.

  • Leasingperiode fra og med 2 år og til 3 år:
   Godskrevet NOx og støtte utgjør 60 % av det tiltaket kvalifiserer til i støtte ved permanent installasjon.

  • Leasingperiode fra og med 3 år og til 4 år:
   Godskrevet NOx og støtte utgjør 70 % av det tiltaket kvalifiserer til i støtte ved permanent installasjon.

  • Leasingperiode fra og med 4 år eller mer:
   Godskrevet NOx og støtte utgjør 80 % av det tiltaket kvalifiserer til i støtte ved permanent installasjon.

  • Ved kjøp og permanent installasjon på skipet etter endt leasingperiode:
   Godskrevet NOx og støtte utgjør 100 % av det tiltaket kvalifiserer til i støtte ved permanent installasjon.

For øvrig vil søknader om støtte til leasede NOx-tiltak behandles som alle andre tiltak.

Støtte til leasede tiltak vil kun bli gitt en gang per tiltak basert på investeringskostnaden. Det vil med andre ord ikke bli gitt ytterligere støtte dersom installasjonen blir leaset på nytt.