Støtte til utslippsmåling

NOx-fondets søknadsveiledning er oppdatert med en presisering angående støtte til utslippsmåling for SCR-anlegg.

Røyk fra skipspipe

Illustrasjon

Ved støtte til måling utløst av krav om kontrollmåling av SCR-anlegg hvert 5. år gjelder:

Ved kontrollmåling av SCR-anlegg hvert 5. år på skip med flere like motorer skal måling foretas på samme motor som opprinnelig måling. Ved slike tilfeller må søker bekrefte følgende:

  • At alle SCR-systemer ombord er underlagt samme oppfølging og vedlikehold som den motoren det måles på

  • At kontinuerlig målesystem (hvis installert) eller annen driftskontroll viser tilfredsstillende NOx-utslipp fra alle motorer og god funksjonalitet på alle tilhørende SCR-anlegg

Målingen støttes med inntil kr 60.000 per fartøy, maksimert til 80% av medgåtte kostnader. Målingen må utføres av firma akkreditert for dette og omsøkes i eget søknadsskjema for måling.

Søknadsskjema for støtte til måling finner du her.