Støtte til SCR-anlegg

For SCR-anlegg ga NOx-fondet tidligere støtte begrenset til et maksimalt kostnadsnivå på 800 kr/kW installert effekt. Denne begrensningen fjernes for nye søknader.

Fiskebåt

Illustrasjonsfoto.

For integrerte systemer (f.eks. SCR integrert med eksoskjel) der annen funksjonalitet enn utslippsreduksjonen utgjør en vesentlig del av kostnadsgrunnlaget, vurderes imidlertid allokering av kostnader til SCR-anlegget i det enkelte tilfelle.