Støttekalkulator

NOx-fondet har utviklet en støttekalkulator hvor virksomheter kan beregne antatt støtte til skip fra NOx-fondet.

Penger

Foto: Øivind Haug

Vi gjør oppmerksom på at dette er en ren teknisk-økonomisk beregningskalkulator som gir anslag på hva en kan forvente i støtte. Det kan være juridiske forhold som er til hinder for støtte, eventuelt begrenser eller øker støttemuligheten. 

Støtte etter søknad
Resultatene fra støttekalkulatoren er kun anslag og erstatter ikke søknad om støtte. Endelige betingelser for støtte gis på bakgrunn av søknad om støtte, NOx-fondets saksbehandling og verifisering av tiltaket

Andre tiltak
Støttekalkulatoren beregner støtte til skip. NOx-fondet gir også støtte til andre typer tiltak, herunder tiltak i landbasert industri og olje- og gassnæringen, men disse er ikke inkludert i støttekalkulatoren. 

Søknadsveiledning
For mer informasjon om støttesatser, betingelser og støtte til andre typer tiltak henviser vi til vår søknadsveiledning.

Vi håper støttekalkulatoren vil være et nyttig verktøy for å anslå støtte fra NOx-fondet.

Klikk her for å prøve støttekalkulatoren