Uendrede satser for innbetaling

Satsene for innbetaling til NOx-fondet i 2017 forblir uendret.

Industrirøyk

Satsene forblir uendret med 11 kr per kg NOx-utslipp for olje- og gassvirksomheten, og 4 kr per kg NOx for de øvrige sektorene (industri, luftfart, jernbane, skipsfart, fiske og fangst).

Satsene for innbetaling til NOx-fondet har vært uendret siden 2008.