Bruk av batterisystemer på hurtigbåter

Overgang til batteri på hurtigbåter kan gi store reduksjoner i utslipp, viser en studie utført av Selfa Arctic.

Illustrasjonsbilde av hurtigbåt

Formålet med prosjektet var å utrede og beskrive tekniske løsninger for drift av hurtigbåter over lengre distanser med batteri/brenselsceller og finne totalforbruket innenlands på slike fartøy.

Studien viser gjennom to ulike case at det er mulig å få til et teknologiskifte også i dette segmentet tilsvarende den endringen som nå er på gang i fergesektoren. Mulige reduksjoner i energiforbruk og utslipp er store. Hurtigbåter i Norge forbruker ca. 75 000 tonn diesel per år. Det meste av dette kan elimineres ved en teknologiomlegging.

For hurtigbåter er det viktig å unngå økt vekt. Av rapporten fremgår det at bruk av batterier og brenselsceller kan gjennomføres uten en vesentlig økning i vekten.

Studien er finansiert av NOx-fondet og gjennomført av Selfa Arctic AS.