Innbetalingssatser til NOx-fondet

NOx-fondet har foretatt en forenkling i ordlyden i forhold til når det skal rapporteres under sats 11 eller 4 kr til NOx-fondet.

Oljeplattform

Utslipp skal rapporteres under sats 11 eller 4 kr til NOx-fondet.

Satsene for innbetaling til NOx-fondet er på 11 kr/kg NOx for utslipp knyttet til olje og gassutvinning og 4 kr/kg NOx for øvrig virksomhet (fiskefartøy, skipsfart, landbasert industri, luftfart, fjernvarme osv.).

Utslipp fra flyttbare offshore rigger i forbindelse med forflytning mellom oppdrag og leteboring skal rapporteres med sats 4 kr. 

Forenklingen innebærer ingen endringer i forhold til rapportering av utslipp, men er et forsøk på å forenkle ordlyden for å unngå misforståelser.