Livsløpsanalyse av maritime batterisystemer

Batterier brukt i maritim sammenheng er miljømessig svært bra, viser en studie utført av Maritime Battery Forum.

Forsidebilde av rapporten med bilde av batteriferge

Formålet med studiet var å utføre en livssyklusanalyse for batterier brukt i maritim sammenheng. To skipstyper har blitt vurdert, hybrid plattform supply-skip og helelektrisk ferje. Miljøbelastninger er vurdert i form av klimagass- og NOx-utslipp.

Resultatene viser at miljøbelastningen knyttet til produksjon av batterisystemene er minimale sammenlignet med den besparelsen som oppnås i drift. Miljømessig sett har batterisystemene, hvis designet riktig, en miljømessig tilbakebetalingstid på kun få dager til 1,5 måneder.

Selv om "skitten" kraft legges til grunn i elektrisitetsforsyningen, fremstår batterisystemene som en miljømessig god teknologi sammenlignet med konvensjonell diesel-drift.

Studien er finansiert av NOx-fondet og gjennomført av Maritime Battery Forum i samarbeide med ABB og Grenland Energy.