Metanutslipp fra gassmotorer

Ny rapport fra Sintef Ocean viser at metanutslipp og tilhørende klimabelastning fra gassmotorer er et avtagende problem. Det er allikevel fortsatt behov for forbedring for å sikre store klimagevinster ved omlegging fra diesel til LNG.

Skip

Sintef Ocean har utarbeidet rapporten "GHG and NOx emissions from gas fuelled engines" finansiert av bl.a. NOx-fondet. Rapporten viser at utslipp av metan fra gassmotorer har gått betydelig ned de siste årene. Foto: Ferus Smit.

Publisert 20.06.17

NOx

Med de oppdaterte tallene for utslipp av metan (CH4-slip) gir omlegging fra diesel til LNG netto reduserte klimagassutslipp.

Nye målinger og undersøkelser gjennomført i denne studien dokumenterer betydelig lavere utslipp enn tidligere undersøkelser. Spesielt ved lav last på gassmotorer er det imidlertid fremdeles et potensiale for forbedringer.

Det er også et poeng at CH4-slip øker når motoren optimaliseres for lavest mulig NOx-utslipp. Å tilstrebe balanse mellom utslippsparametere er viktig.

Type motor er viktig for utslippsprofilen, f.eks. har dual fuel høytrykksmotorer ikke metanutslipp i det hele tatt. Studien fokuserer derfor på utslipp fra lavtrykksmotorer.

Les hele rapporten:
GHG and NOx emissions from gas fuelled engines