Informasjon fra Skatteetaten

Ny rapporteringsløsning til Skatteetaten

Ved innrapportering til Skatteetaten skal alle virksomheter ta i bruk Elsær 2.0 i løpet av 2017.

Publisert 25.04.17

NOx

Forvaltning av særavgifter og merverdiavgift ved innførsel er overført fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten, som nå har et helhetlig ansvar for alle skatter og avgifter.

Dagens løsning for innrapportering av særavgifter til Skatteetaten, erstattes av Elsær 2.0. I løpet av 2017 skal samtlige særavgiftspliktige levere særavgiftsmelding i den nye løsningen til Skatteetaten.

Rapportering til NOx-fondet

Det er ingen endring i innrapportering av NOx-utslipp til NOx-fondet.

Vennligst påse at samme mengde utslipp som er innrapportert til NOx-fondet rapporteres til Skatteetaten under fritakskode 35 for miljøavtale med staten. Det er viktig at det er samsvar mellom innrapportert NOx-utslipp til NOx-fondet og til Skatteetaten under fritakskode 35.

Utrulling av Skatteetatens rapporteringsløsning

Fra april 2017 (første kvartal) skal virksomheter i Skatt Øst som innrapporterer særavgifter NOx ta i bruk Elsær 2.0. Innrapporterer disse også andre avgifter, blir disse også innrapportert i Elsær 2.0. fra denne datoen. Fra mai 2017 skal de resterende virksomhetene i Skatt Øst ta i bruk den nye løsningen for alle typer særavgifter. 

Resten av landet skal ta i bruk løsningen fra og med oktober 2017.

Informasjon og veiledning fra Skatteetaten

Berørte virksomheter vil få tilsendt nødvendig informasjon og opplæring fra Skatteetaten for å kunne innrapportere i ny løsning. Du vil finne den samme informasjonen ved å søke på "Elsær 2.0" på Skatteetaten sine nettsider. 

Skatteetaten tilbyr god veiledning og hjelp til din virksomhet(er).

Tilbakemeldinger fra tidligere brukere av Skatteetatens løsning

I utviklingen av ny løsning har Skatteetaten hatt tidlige brukere fra ulike virksomheter for å teste løsningen i utviklingsløpet.

En av Skatteetatens tidligere brukere er Circle K Norge, som driver 473 drivstoffutsalg i Norge. 304 av dem er fullservice bensinstasjoner som tilbyr drivstoff, bilvask, kaffe og mat. 

Circle K innrapporterer på mange ulike typer særavgifter, og leverer meldinger av høy kompleksitet, noe som gir Skatteetaten god anledning til å teste ut flere aspekter av løsningen.
Det har vært til god hjelp for Skatteetaten og for fremtidige brukere av løsningen.

- Vi veldig godt fornøyd med å være en tidlig bruker av ny innrapporteringsløsning. Vi har fått være med i utviklingen og gitt våre innspill til ny løsning. Det er gøy å være på den proaktive siden i et samarbeid med Skatteetaten i etableringen av et nytt system, forteller Kristin Guldas, leder Indirekte skatt hos Circle K. 

- Den nye løsningen har et nytt brukergrensesnitt, systemet er modernisert og enklere å ta i bruk. Vi ser og at innrapporteringen er enklere og tidsbesparende, noe vi er meget fornøyd med, forteller Grete Teigmo, Controller hos Circle K.

Forbedringer i den nye løsningen
- Det er mange forbedringer i den nye løsningen. Man kan se feil direkte når man laster opp fil, slik at det er enkelt å korrigere disse før innsendelse. 

Nå kan man se alle feilene med en gang, i motsetning til gammel løsning, hvor vi kun så en og en feil, forteller Antra Vetra, som ivaretar avstemmingen av særavgifter hos Circle K.

Når man skal endre en oppgave, har det blitt lettere å se differansen mellom den tidligere og nye særavgiftsmeldingen, samt at den som signerer inn oppgaven faktisk ser hvilket beløp endringen vil medføre på betalingen. Tidligere så vi ikke endelig endring før oppgaven var signert inn. Dette er en funksjon som vi har savnet i den gamle løsningen.

Det er en stor jobb å sikre at alle tallene og særavgiftene er riktige, så her gjelder det å holde fokus. Vi er derfor svært fornøyd med hvordan avgiftene blir presentert på kvitteringen i den nye særavgiftsmeldingen. Der er de ulike avgiftene presentert og summert pr avgiftstype, samt at all betalingsinformasjon fremkommer i samme melding. Tidligere fremkom betalingsinformasjonen i separat melding, forteller Kristin Guldas.  

Informasjon og oppfølging fra Skatteetaten
- Informasjonen og oppfølgingen som har vært fra Skatteetaten har vært veldig bra. Vi har fått god veiledning og informasjon gjennom hele prosessen, fra oppstart til gjennomføring av innrapporteringer, avslutter Kristin Guldas, leder indirekte skatt hos Circle K.