Registreringsdato for objekter - ny rutine

Et objekt som er registrert i NOx-fondet seinest innen fristen for rapportering den 18., kan nå rapportere utslipp for hele kvartalet det skal rapporteres for.

Et objekt trenger ikke lenger være registrert i fondet før det får avgiftspliktig utslipp. Forenklingen gjøres etter avtale med Skatteetaten.

Endringen innebærer at dersom et objekt er registrert i fondet:

    • Fra 1.1 til og med 18.4 kan man rapportere for objektet for hele 1. kvartal
    • Fra 1.4 til og med 18.7 kan man rapportere for objektet for hele 2. kvartal
    • Fra 1.7 til og med 18.10 kan man rapportere for objektet for hele 3. kvartal
    • Fra 1.10 til og med 18.1 kan man rapportere for objektet for hele 4. kvartal

Virksomheten må være tilsluttet
Merk at endringen kun gjelder for objekter og ikke for virksomheter. Tilslutning for en virksomhet er gjeldende fra dato for tilslutning slik det er i dag. Et objekt kan tidligst starte rapportering fra dato for tilslutning for virksomheten. Dersom en virksomhet tilslutter seg i løpet av et kvartal blir datoen et objektet kan rapportere fra lik tilslutningsdatoen for virksomheten, gitt at objektet også er registrert under virksomheten innen fristen for rapportering.

Gledelig rutineendring
NOx-fondet er glade for at endringen er gjennomført, da regelverket har ført til uheldige konsekvenser dersom tilsluttede virksomheter har glemt å registrere objekter før objektet har hatt avgiftspliktig utslipp.

NOx-fondet gjør samtidig oppmerksom på at fristen den 18. etter endt kvartal er absolutt. Objekter som registreres etter fristen for rapportering må betale full avgift til Skatteetaten.

Endringen som nå innføres har ingen tilbakevirkende kraft!